ЈАВНА РАСПРАВА: НАЦРТ ПРАВИЛНИКА О ФУДБАЛСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА

На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, број 22/2021), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 31. маја 2022. године, донео је

О  Д  Л  У  К  У

Члан 1.

Нацрт Правилника о фудбалским такмичењима ФСС који је израђен од стране стручних служби ФСС, упућује се на јавну расправу у периоду од 31.5. до 13.6.2022. године.

Нацрт Правилника из става 1 овог члана Одлуке, биће објављен на званичној Интернет презентацији ФСС, а заинтересовани субјекти (учесници) јавне расправе, подносиће своје сугестије и примедбе писаним путем, употребом електронске поште, на адресе: dejan.suput@fss.rs и aleksandar.grdinic@fss.rs .

Члан 2.

Задужују се стручне службе ФСС да размотре све сугестије и примедбе које до дана 13.6.2022. године буду пристигле у ФСС и да све сугестије и примедбе које оцене као оправдане и применљиве, унесу у нову верзију Предлога Правилника о фудбалским такмичењима Фудбалског савеза Србије, те да потом, без одлагања, тај предлог упуте Извршном одбору ФСС.

Правилник о фудбалским такмичењима – усклађено (003)

 

 

Извор: https://fss.rs/

ОБЈАВЉЕНО: 01. 06. 2022.

ПОДЕЛИТЕ СА ДРУГИМА!