РАДИ СЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОМОЋНОГ ТЕРЕНА У ФЦ „ВУЈАДИН БОШКОВ“

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције спроводи реализацију пројекта опремања фудбалског терена за тренажни процес у склопу Фудбалског центра „Вујадин Бошков“ у Ветернику, а ову инвестицију финансира Покрајински секретаријат за спорт и омладину.

У циљу да се неким новим фудбалским ведетама и будућим шампионима омогуће адекватни услови за тренирање, врши се потпуна реконструкција терена број 3 у склопу комплекса. Овај помоћни терен био је у веома лошем стању, травната подлога готово уништена, у кишним условима неупотребљива, што је, уз недостатак одговарајућег осветљења, тренирање на овом терену у већем делу године често чинило, не само небезбедним, већ и немогућим.

Ови проблеми коначно ће бити преброђени. Пројектном документацијом предвиђена је реконструкција постојећег терена који служи за одржавање свакодневних тренажних процеса. Реконструкција терена обухвата набавку и постављање вештачке траве; израду дренажног система испод површине терена под вештачком травом; дренажне бунаре, носећу конструкцију за травнати покривач, осветљење – постављање рефлектора на стубовима одговарајуће висине; електроинсталације и заштитну ограду око терена.

До сада је изграђен комплетан дренажни систем испод површине предметног терена, који ће, са одговарајућим реципијентом у виду упојних бунара, решити проблем оштећења површине терена узрокованих падавинама и задржавањем атмосферских вода. Набављена је и нова травната подлога, од вештачке траве, чије постављање се очекује у наредном периоду. Нова подлога испуњава интернационалне стандарде у области спортских активности на отвореним теренима, као и ФИФА (Светска фудбалска асоцијација) програме квалитета, а прилагођена је тако да пружа мањи ризик од повреда корисницима терена.

Тренутно су у току ископавања на ободима терена ради припреме за постављање заштитне ограде, у виду плетене мреже од полипропиленског канапа, висине шест метара, која ће потпуно окруживати овај помоћни терен.

Пројектном документацијом предвиђено је и постављање нове расвете, у виду ЛЕД рефлектора, који ће обезбедити несметан рад и тренирање у вечерњим часовима.

Укупна вредност ове инвестиције је 45 милиона динара, а планирани рок за завршетак радова је новембар 2022. године.

Извор: http://www.fkvojvodina.rs

ОБЈАВЉЕНО: 03. 08. 2022.

ПОДЕЛИТЕ СА ДРУГИМА!