Sloboda – Železničar 2:1 (0:0)

Stadion: Radomir Antić u Užicu. Gledalaca: 500. Su­di­ja: Đor­đe­vić (Gu­ča). Strel­ci: Cve­tić u 72, Ra­ško­vić u 89 . za Slo­bo­du, Gr­gić u 82. za Že­le­zni­čar.

SLOBODA: Vukašinović, R. Glišović, Đ. Glišović, Jovanović, Ristić, Cmiljanović, Milekić, Mihailović, T. Glišović, Gajić, Šušnjar. Igrali su još: Đoković, Cvetić, Tešić, Marjanović, Golubović, Miličić, Starčević, Rašković, Đukić, Petrović, Stojković, Buišić, Vujičić, Krstović.

ŽELEZNIČAR: Živ­ko­vić, Sim­če­vić, M. Jo­va­no­vić, Ob­ra­do­vić, Pe­tro­vić, Obre­no­vić, To­mić, Re­gan, Di­mi­trić, Zu­vić, Ba­ča­nin. Igra­li jo­šAn­dri­ja­nić, Da­šić, Mi­li­kić, Ko­na­tar, La­i­no­vić, Me­de­ni­ca,Đor­đe­vić, Jan­ko­vić, Gr­gić,S. Jo­va­no­vić, Br­kić, Ba­laž.

Fudbaleri Železničara doživeli su prvi poraz na pripremama ovog leta. Bolji od izabranika Igora Savića bila je Sloboda iz Užica koja je slavila 2:1.

Sjajnu igru prikazale su obe ekipe gde su treneri mogli da vide sve raspoložive snage na delu. U pr­vom po­lu­vre­me­nu po­sle igra­nja ru­kom Sim­če­vi­ća, do­su­đen je je­da­na­e­sta­rac, ali igrač domaćeg tima Ra­de Gli­šo­vić ni­je bio pre­ci­zan. Uži­ča­ni su po­ve­li tek u dru­gom po­lu­vre­me­nu, po­sle cen­tar­šu­ta ka­pi­te­na Mi­li­či­ća, Cve­tić je iz drugog pokušaja lop­tu sa se­dam me­ta­ra po­slao je u mre­žu. Pan­čev­ci se ni­su pre­da­va­li, igrali su čvrsto, agresivno, trudili su se da dođu do gola. Po­sle gre­ške od­bra­ne Slo­bo­de naj­bo­lje se sna­šao DarioGr­gić i sa desetak me­ta­ra sme­stio lop­tu u mre­žu.

Ko­na­čan re­zul­tat po­sta­vio je Ra­ško­vić, do­bio je po­vrat­nu lop­tu i sa 16 me­ta­ra bio pre­ci­zan. Sledeću utakmicu Železničar igra već u subotu 16. jula protiv Radničkog iz Sremske Mitrovice.

Izvor: https://rtvpancevo.rs/